O nás

Něco z historie zeměměřické kanceláře

Zeměměřická kancelář Brokeš – Zázvorka byla založena v roce 1993 v Praze. Vznikla sdružením fyzických osob Ing. Vladimíra Brokeše a Ing. Vladimíra Zázvorky.  V roce 2006 bylo založeno Brokeš-Zázvorka zeměměřická kancelář s.r.o.

Naše kancelář se již od počátku zabývala geometrickými plány v oblasti „restitucí“. Dále dodávkami jednoduchých pozemkových úprav včetně projednání s vlastníky a především jejich fyzickou realizací. S touto činností jsme započali na okrese Kolín. Později jsme přidali zhotovování geometrických plánů a vytyčování vlastnických hranic na okrese Kladno. V současné době především na území hlavního města Prahy a Středočeského kraje, ale nevyhýbáme se zajímavým zakázkám v celé České republice. Struktura naší práce vyplývá z naších dřívějších zaměstnání. Pracovali jsme na bývalém Středisku geodézie v oddělení geometrických plánů, v Zeměměřickém ústavu v oblasti hromadného zpracování dat dřívější evidence nemovitostí a též v projekční a investorské organizaci.

 

V roce 1994 jsme začali kancelář rozšiřovat jednak o pracovníky a též o další oblasti činností. Začali jsme úzce spolupracovat s firmou Geos Litoměřice a vyhotovovat rozsáhlé geometrické plány v hlavním městě Praze, jejichž hlavním zadavatelem jsou Dopravní podniky hl. města.

 

V současné době spolupracujeme s renomovanými firmami, především Alinex s.r.o., Agroplán Praha s.r.o., s referáty pozemkových úřadů Okresních úřadů Kolin, Kutná Hora, Kladno a s Pozemkovým fondem České republiky. Provádíme geodetické práce pro Technickou správu komunikací hl. města Prahy, Inženýring dopravních staveb Praha a.s.,  Povodí Labe,  Konifery s.r.o, Magistrát hl. m. Praha, Městká část Praha 13, InerCora spol s r.o. (developer) , ATDK Real spol. s.r.o., jež je investorem pražského metra a dalších rozsáhlých dopravních staveb v hlavním městě, developerskou společností EKOSPOL a.s., GEFOS a.s. a dalšími investičními a projekčními společnostmi.

V naší kanceláři pracují zaměstnanci s dlouholetou praxí a zkušenostmi v resortu. Máme příslušná oprávnění k naší činnosti. Naše technika je v pravidelných intervalech komparována ve VÚGTK.