Nejčastější dotazy

Obecné

Stavím, kupuji…

Inzerce

 

Obecné

Kde můžu získat základní informace?

Na adrese www.cuzk.cz získáte:

  • Přehled Katastrálních pracovišť s úřednímy dny a pracovní dobou
  • Vzory a vysvětlivky k formulářům ke vkladu do Katastru nemovitostí
  • Nahlédnout do Katastru nemovitostí
  • Sledovat přijatá řízení (vklady, geometrické plány)
  • Získat aktuální zákony a platné vyhlášky rezortu

 

Stavím, kupuji …

Začínám stavět, jaké dokumenty budu potřebovat?

Nechte si stavbu vytyčit úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem – doklad budete potřebovat ke kolaudaci.

Dělím pozemek, jaké kroky musím učinit?

Nejprve si musíte zajistit souhlas s dělením pozemku u místně příslušného stavebního odboru. Poté si nechat vyhotovit geometrický plán. Sepsat kupní smlouvu a provést vklad do katastru nemovitostí.

Co budu potřebovat pro kolaudaci stavbu?

Ke kolaudaci potřebujete geometrický plán pro vyznačení budovy nebo změny jejího vnějšího obvodu.

Potřebuji nějaké dokumenty pro zápis stavby vlastnictví do katastru nemovotostí?

Geometrický plán, kolaudační rozhodnutí (nebo jiné rozhodnutí stavebního úřadu) s nabytím právní mocí, u nových staveb přidělení čísla popisného.

Kupuji parcelu, co je potřeba učinit?

Pokud v terénu není zřetelná vlastnická hranice, doporučujeme vytyčení hranice od úředně oprávněného zeměměřického inženýra. Součástí vytyčení vlastnické hranice je účast majitelů sousedních pozemků a kontrola výměry vytyčovaného pozemku.