Pro firmy

Nabízíme:

  • Vyhotovení geometrických plánů jakéhokoliv rozsahu
  • Vyhotovení geometrických plánů pro věcná břemena inženýrských sítí
  • Zaměření podkladů pro projektování
  • Vypracování záborových elaborátů s přesností budoucího geometrického plánu
  • Vytyčení hranice pozemku
  • Vytyčení staveb
  • Vytyčení staveniště
  • Kontrolní měření prostorové polohy
  • Měření poklesů a deformací
  • Vykonávat funkcí odpovědného geodeta projektu, dodavatele nebo investora

Přijmeme i zakázky malého rozsahu s nízkou fakturací.